Sri Ram
श्रीरामचरितमानस - उत्तरकाण्ड - गोस्वामी तुलसीदास
श्रीरामचरितमानस - लंकाकाण्ड - गोस्वामी तुलसीदास
श्रीरामचरितमानस - सुन्दरकाण्ड - गोस्वामी तुलसीदास
श्रीरामचरितमानस - किष्किन्धाकाण्ड - गोस्वामी तुलसीदास

Sri Ram